Li Yêu Thng

编辑:悲戚网互动百科 时间:2020-04-01 22:07:56
编辑 锁定
本词条缺少概述,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
软件名称
Li Yêu Thng
软件平台
mobile
软件版本
4.0

Li Yêu Thng运行环境

编辑
支持Android 1.6

Li Yêu Thng应用类型

编辑
系统安全类软件

Li Yêu Thng应用介绍

编辑
C?p nh?p phiên b?n 4.0:Thêm 100 tin nh?n yêu th?ng hay và dí d?m-Thêm ch?c n?ng tìm ki?m theo s?th?t?d?dàng?i?n tin nh?n b?n mu?n tìm mà kh?ng ph?i m?c c?ng b?m nhi?u l?n(Menu >> Tìm Ki?m >> Nh?p s?th?t?c?a tin nh?n >> Go)。丁。丫仓u。吖‘。丁。论u。长?u。长计‘。长?u。长á心。长?u。。。长?o。。。己au。丁。长?o。乌?a。乌?a。丫仓u。己au。论u。己au。。。m?心Có th?di chuy?n?ng d?ng vào sdcard。*******************Ai có d?mà ch?ng t?ng nh?n nh?ng tin nh?n yêu th?ngAi có d?mà ch?ng t?ng b?m nút send cho nh?ng tình c?m c?a mình?n v?i ai kia th?t nhanhTin nh?n làm chúng ta sát l?i g?n nhau。。。nói nh?ng?i?u mà ta kh?ng?t?tin khi nói tr?c ti?p。。。làm cho tình c?m c?a chúng ta?p h?n bao gi?h?t。。。Nh?click vào qu?ng cáo th?t nhi?u các b?n nhé。C?m?n m?i ng?i。
词条标签:
手机软件